wcale
Słownik polsko-włoski PWN
wcale adv affatto, per niente
wcale nie per niente, niente affatto
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich