władza

Słownik polsko-włoski PWN

władza f
potere m
(organy) autorità f
władze państwowe l’apparato m dirigente
(umysłowa) facoltà f
(wpływ) dominio m
prawn władza rodzicielska patria potestà f inv
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich