teraz

Słownik polsko-włoski PWN

teraz adv
adesso, ora
teraz czuję się dobrze ora sto bene
i co teraz? e ora che si fa?
(obecnie) ora, attualmente
akurat adv
(dokładnie tyle) giusto, proprio
są akurat trzy ciastka ci sono proprio tre paste
(w tej chwili) proprio, appena
akurat wyszedł è appena uscito
akurat jem sto mangiando
musisz to robić akurat teraz? lo devi fare proprio ora?
(niedowierzanie) macché!
dopiero adv appena, solo
dopiero teraz solo ora
jest dopiero ósma sono appena le otto
jasny adj
chiaro, luminoso
jasne światło una luce intensa
(kolor) chiaro, pallido
jasnozielony verde chiaro/pallido
(jednoznaczny) chiaro, ovvio
czy to jasne? è chiaro?, mi sono spiegato?
to jasne, że... è ovvio che...
teraz wszystko jest jasne ora tutto si spiega

Przydatne zwroty

(Personally) I reckon that young people are generally politer nowadays.
(Osobiście) uważam, że młodzież jest teraz dużo lepiej wychowana.

(Personally) I have the impression that young people are generally politer nowadays.
(Osobiście) jestem zdania, że młodzież jest teraz dużo lepiej wychowana.

Do I really have to come now?
Czy na prawdę muszę przyjść teraz?

Surely I don’t have to come now?
Z pewnością nie jest konieczne abym przyszedł teraz?

Es geht um die Wurst pot.
Teraz gra idzie o najwyższą stawkę.

I see now you were right and I was wrong.
Widzę teraz, że miałeś rację, a ja byłem w błędzie.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich