swoboda

Słownik polsko-włoski PWN

swoboda f
autonomia, indipendenza f
(w zachowaniu) disinvoltura f
(ruchów) scioltezza f

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich