Nie znaleziono żadnych wyników wyszukiwania w źródłach słownikowych dla kierunku polsko-włoskiego dla:
swego czasu

Przydatne zwroty

All in good time.
Wszystko w swoim czasie.
There is a time and place for everything.
Każda rzecz ma swój czas i miejsce.
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich