rządzić się
Słownik polsko-włoski PWN
rządzić v
comandare
polit governare
, rządzić się (rozporządzać się) dettare legge, fare il padrone
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich