przypadkiem

Słownik polsko-włoski PWN

przypadek m
caso, accidente m
nagły przypadek emergenza f
przypadkiem per caso
gram caso m
gdyby conj
(hipoteza) se (+ tryb łączący)
gdyby chciał, to by mógł se volesse potrebbe farlo
gdyby przypadkiem przyszedł caso mai arrivasse
jak gdyby come se
jak gdyby nigdy nic come se nulla fosse
(żal) se (+ tryb łączący)
gdybym wiedział! se lo avessi saputo!
gdyby tak można było wyjechać! se si potesse partire!
konkretny adj concreto, preciso
w tym konkretnym przypadku in questo caso preciso
nagły adj improvviso, repentino
w nagłych przypadkach in caso di urgenza
odmienić, odmieniać v cambiare, trasformare (życie – la vita)
gram odmienić/ać przez przypadki declinare un nome
odmienić/ać czasownik coniugare un verbo
pojedynczy adj singolo, semplice
pojedynczy pokój camera singola
pojedyncze przypadki casi isolati
skrajny adj
estremo
skrajny przypadek caso limite
polit radicale
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich