przyjemność

Słownik polsko-włoski PWN

przyjemność f piacere, diletto m
z praep
(punkt wyjścia)
pociąg z Rzymu il treno da Roma
wyjść z domu/pracy uscire di casa/dal lavoro
jestem z Warszawy sono di Varsavia
(wprowadza dopełnienie)zadowolony z czegoś contento di qc
(towarzystwo) con, insieme a
z tobą con te
(sposób) con
z przyjemnością con piacere
(materiał) di, in
ze skóry in pelle
ze złota d’oro
(przyczyna) per, da
siny z zimna livido dal freddo
(dodatek) con, a
herbata z cytryną tè al limone

Przydatne zwroty

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.
Najpierw obowiązek, potem przyjemność.
Mit Freude.
Z przyjemnością, z wielką chęcią.

[fml] Richard Edwards has (great) pleasure in accepting Susan Stewart’s kind invitation to dinner.
[fml] Z wielką przyjemnością przyjmuję Pani zaproszenie na kolację.

[fml] Richard Edwards (greatly) regrets he is unable to accept Mr and Mrs David Banks’ kind invitation to the wedding of their daughter.
[fml] Z wielką przykrością zawiadamiam, że nie mogę niestety przyjąć Państwa zaproszenia na ślub córki.

[fml] Richard Edwards thanks for their kind invitation to..., which he regrets he is unable to accept (due to a previous engagement).
[fml] Uprzejmie dziękuję za Państwa zaproszenie na..., z którego jednak nie będę mógł skorzystać (z powodu wcześniejszych zobowiązań).

[fml] Richard Edwards thanks for his kind invitation to..., which he has pleasure in accepting.
[fml] Uprzejmie dziękuję za Pana zaproszenie na..., które z przyjemnością przyjmuję.

To make sb’s day.
Uszczęśliwić kogoś, sprawić komuś wielką przyjemność.
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich