pozbywać się

Słownik polsko-włoski PWN

pozbyć, pozbywać się v sbarazzarsi (czegoś – di qc), levarsi (qc)
pozbyć się kogoś levarsi qu d’intorno
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich