pouczenie
Słownik polsko-włoski PWN
pouczenie n
istruzione f
(upomnienie) ammonimento m
pouczyć, pouczać v
istruire (kogoś o czymś – qu su qc), informare (qu di qc)
pouczać wszystkich salire in cattedra
(upomnieć) ammonire (kogoś – qu)

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich