pora

Słownik polsko-włoski PWN

pora f
(roku) stagione f
(czas) ora f, momento m
do tej pory finora, tuttora
w porze obiadu/kolacji all’ora di pranzo/di cena
o tej porze a quest’ora
od tamtej pory da allora
w samą porę a proposito
por1 m (w skórze) poro m
por2 m bot porro m
1. conj che, finché (+ tryb łączący)
czekam, aż skończy aspetto che finisca
2. part (ilość, natężenie)
anche, persino
aż za dużo anche troppo
zjadł aż dwa kawałki tortu ha mangiato addirittura due fette di torta
kosztuje aż milion costa ben un milione
(relacje czasowe) fino (a)
aż dotąd fin qui
aż do tej pory finora
każdy
1. pron indef ognuno, ciascuno
każdy ma prawo do... ognuno ha diritto a...
każdy kto... ogni persona che...
każdy z was ognuno di voi
po dwa dla każdego due ciascuno
2. adj indef ogni, ciascuno (odmienia się jak uno) ogni
każdy człowiek ogni uomo
każde miasto ogni città
każdy uczeń ciascun alunno
o każdej porze a tutte le ore
sam adj
(samotny) solo
sam na sam a quattr’occhi
ten sam lo stesso
ciągle ten sam sempre il solito
ciągle tak samo sempre uguale
ciągle to samo! è la solita routine!
to nie to samo non è lo stesso
(dla podkreślenia)
ja sam io stesso
na samym końcu alla fine
w samą porę a proposito

Przysłowia

goś
gość nie w porę gorszy Tatarzyna
≈ there’s nothing worse than a guest turning up at the wrong time
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich