od razu

Słownik polsko-włoski PWN

raz
1. m
volta f
dwa razy dziennie due volte al giorno
dwa razy tyle il doppio
tym razem stavolta, per questa volta
przeczytaj jeszcze raz rileggi
(przypadek) caso m , volta f
w każdym razie in ogni caso, (tak czy inaczej) in fin dei conti
w takim razie allora
od razu subito
w razie gdyby... nell’ipotesi/nell’eventualità che...
w razie potrzeby in caso di bisogno
(cios) colpo m
mat dwa razy dwa jest cztery due per due fanno quattro
2. adv una volta
był sobie raz król c’era una volta un re
zawsze adv sempre
na zawsze per sempre, per l’eternità
od zawsze da sempre
raz na zawsze una volta per tutte
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich