od dawna

Słownik polsko-włoski PWN

dawno adv
dawno temu tempo fa
od dawna da molto tempo
widzieć v vedere (coś – qc)
nie widziałem go od dawna non l’ho visto da tempo
miło cię widzieć! che piacere rivederti!
widzieć się vedersi
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich