dawno

Słownik polsko-włoski PWN

dawno adv
dawno temu tempo fa
od dawna da molto tempo
dawniej adv prima, in precedenza
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich