ciężarna
Słownik polsko-włoski PWN
ciężarna f donna incinta f
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich