chwilami

Słownik polsko-włoski PWN

chwila f attimo, momento, istante m
za chwilę fra un attimo
chwilami a tratti
przed chwilą wyszedł è appena uscito
wrócę za chwilę torno fra un momento
wyszedł na chwilę è uscito per un momento
zrób to w tej chwili fallo subito
lada
1. f (sklepu, baru) banco m
przy ladzie al banco
2. part (+ rzeczownik) qualsiasi
lada chwila da un momento all’altro
nieodpowiedni adj inadatto, inadeguato
przybyć w nieodpowiedniej chwili arrivare a sproposito
odpowiedni adj
(właściwy) adatto, adeguato
w odpowiedniej chwili al momento giusto
(proporcjonalny) proporzionato, corrispondente (do czegoś – a qc)
stosowny adj conveniente, adeguato
w stosownej chwili al momento opportuno
stosowny strój un vestito decente

Przydatne zwroty

Auf einen Sprung pot.
[wpaść] Na chwilę.
etw + A Aus dem Feuer reißen.
Uratować coś w ostatniej chwili.
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich