bez trudności
Słownik polsko-włoski PWN
trudność f difficoltà f, problema m
bez trudności senza difficoltà
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich