zdarzenie

Słownik polsko-rosyjski PWN

zdarzenie
1 (wypadek) случай
2 (wydarzenie) событие
zdarzyć się
1 (komuś) случиться с кем-н.
2 (nadarzyć się) встретиться

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich