wyzwalać

Słownik polsko-rosyjski PWN

wyzwalać
1 (od czegoś, z czegoś) освобождать от чего-н.
2 (rozpętywać) развязывать

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich