wolność

Słownik polsko-rosyjski PWN

wolność свобода
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich