tańce

Słownik polsko-rosyjski PWN

taniec
1 танец
2 (ludowy) пляска
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich