rado����
Słownik polsko-rosyjski PWN
rada
1 (porada) совет
2 (wyjście) выход
3 (środek, sposób na coś) средство для чего-н.
za radą (w myśl czyjejś rady) по совету
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich