przypływ

Słownik polsko-rosyjski PWN

przypływ
1 прилив
2 (kapitału, środków itp.) приток

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich