powoli
Słownik polsko-rosyjski PWN
powoli
1 медленно
2 (stopniowo) мало-помалу

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich