myśleć

Słownik polsko-rosyjski PWN

myśleć думать
myślący
1 (krytyczny, refleksyjny) мыслящий
2 (świadczący o rozumie, np. twarz, oczy) умный
myśleć głośno размышлять вслух
myśl
1 мысль
2 (pomysł) идея
mieć na myśli (mieć za przedmiot myśli lub wypowiedzi) иметь ввиду;
na myśl (o czymś, o kimś) при мысли
nawet przez myśl nie przeszło в голову не пришло;
po myśli (zgodnie z życzeniem) согласно пожеланиям
myślenie
1 мышление
2 (zastanawianie się nad czymś) размышления
dobry
1 хороший
2 (pełen dobroci; cały: o jednostkach czasu lub przestrzeni) добрый
dobry brat добрый брат
dobry miesiąc добрый месяц
3 (udany, trafny) удачный
4 (odpowiedni) подходящий
5 (nadający się do czegoś) годный для чего-н., к чему-н.
6 (zdatny do użytku) исправный
7 (dobrze się uczący: o uczniu, studencie) успевающий
bądź taki dobry будь добр
bądźcie tacy dobrzy, niech pan będzie taki dobry, niech pani będzie taka dobra будьте добры;
być dobrej myśli не терять надежды
być dobrym (do czegoś, na coś) годиться для чего-н.
dobra pamięć твёрдая память
dobre chęci благие намерения
dobre i to спасибо и на этом
dobrej nocy спокойной ночи
dobry wieczór добрый вечер
dobrze życzyć желать добра;
dobrze wychowany благовоспитанный
dobrze wychodzić выигрывать
dobrze wyjść выиграть
przy dobrej woli при желании
w dobrej myśli честно
w dobrej wierze из лучших побуждений
z dobrej woli (dobrowolnie) по доброй воле
przebiec
1 пробежать
2 (w poprzek) перебежать
przebiegło przez myśl komuś мелькнула мысль у кого-н. / мелькнуло в уме у кого-н.
przychodzić приходить
przychodzić na myśl приходить на ум
przychodzić na świat появляться на свет
przyjść прийти
przyjść na myśl прийти на ум
przyjść na świat появиться на свет
sposób
1 (czegoś: robienia czegoś) способ делать что-н.
2 (maniera, charakterystyczne cechy czegoś) манера делать что-н.
nie sposób невозможно
sposób myślenia образ мыслей
sposób postępowania образ действий
w ... sposób (jaki, taki, najprostszy itp.) ... образом
w najprostszy sposób простейшим образом
wymiana обмен чем-н.
wymiana myśli обмен мнениями

Przysłowia

o
co z oczu, to z serca a. z myśli
out of sight, out of mind

Przydatne zwroty

I think you should let your father do it.
Myślę, że powinieneś zostawić to ojcu.

I think you should ought to let your father do it.
Myślę, że powinieneś dać to ojcu do zrobienia.

Der erste Gedanke ist nicht immer der beste.
Pierwsza myśl nie zawsze jest najlepsza.
Es brannte mir auf der Zunge, ihm meine Meinung zu sagen.
Świerzbił mnie język, żeby mu powiedzieć, co o tym myślę.

Guter Dinge sein książk.

(być w pogodnym nastroju) Mieć dobry humor; (mieć nadzieję) być dobrej myśli

We are all thinking of you at this time. Please let me know if there is anything we can do.
Cały czas myślimy o Tobie. Jeżeli możemy być Ci w czymś pomocnidaj znać bez wahania.

You are very much in our thoughts. Please let me know if there is anything we can do.
Myślami cały czas jesteśmy z Tobą. Jeżeli możemy być Ci w czymś pomocnidaj znać bez wahania.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich