można
Słownik polsko-rosyjski PWN
można
1 можно
2 (jest możliwe, wykonalne) возможно
czy można
1 (w pytaniu o zgodę) можно
2 (w ugrzecznionym pytaniu o zgodę: w połączeniach z bezokolicznikiem) разрешите
nie można
1 (nie wolno) нельзя
2 (nie jest wykonalne) невозможно
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich