karb

Słownik polsko-rosyjski PWN

kłaść
1 класть
2 (na czymś: podpis, pieczęć, akcent) ставить на что-н.
3 (układać) укладывать
4 (ubierać się w coś) надевать
kłaść nacisk делать упор
kłaść na karb относить на счёт
kłaść się (przybierać pozycję leżącą) ложиться
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich