honor

Słownik polsko-rosyjski PWN

honor
1 честь
2 (w kartach) фигура
honory
1 1. почести
2 (salut) салют
oddawać
1 отдавать
2 (do druku; do użytku; do przechowania; do niewoli) сдавать
3 (wyrażać) передавать
oddawać honory komuś салютовать кого-н.
oddawać salwę производить салют
punkt
1 точка
2 (instytucja, placówka) пункт
3 (jednostka rachunku: w grach, sporcie) очко
4 (punkt w klasyfikacji) балл
5 (punkt trzecia, punkt szósta, punkt dwunasta itp.: punktualnie) ровно
na punkty (grać itp.; gra) по очкам
punkt ciężkości центр тя-жести
punkt honoru дело чести
punkt widzenia точка зрения
punkt wyjścia исходная точка
punkt zwrotny переломный момент
słowo слово
od słowa do słowa от слова к слову/ слово за слово
słowo daję даю слово / честное слово
słowo honoru честное слово
unieść
1 поднять
2 (unieść nieco) приподнять
unieść się honorem вломиться в амбицию

Przydatne zwroty

Keine Ehre im Leib(e) haben.
Nie mieć za grosz honoru.
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich