godność

Słownik polsko-rosyjski PWN

godność
1 достоинство
2 (tytuł) звание
3 (stanowisko) должность
4 (nazwisko) фамилия

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich