dodawać otuchy
Słownik polsko-rosyjski PWN
dodawać
1 добавлять
2 (uzupełniać; dodawać liczby) прибавлять
dodawać odwagi придавать храбрости
dodawać otuchy приободрять / ободрять
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich