daleko

Słownik polsko-rosyjski PWN

daleki
1 далёкий
2 (bardzo odległy: o terenie, przestrzeni, pokrewieństwie) дальний
dalej (w jakimś odstępie) через
dwa domy dalej через два дома
dalekiego zasięgu дальнего действия
daleko (o wiele) значительно / гораздо
z daleka
1 (coś robić) на расстоянии / в стороне
2 (przyjść itp.) издали/издалека
mówić
1 говорить
2 (informować) сообщать
3 (gawędzić, wspólnie z kimś roztrząsać coś) толковать
4 (zwracać się do kogoś) обращаться к кому-н.
5 (mówić o kimś źle) наговаривать на кого-н.
mówcie, co chcecie, ale что ни говори;
mówić dalej продолжать
mówić sobie po imieniu быть на ты с кем-н.;
mówić z naciskiem (o czymś) подчёркивать что-н.;
nie ma co mówić нечего сказать / ничего не скажешь / слов нет
nie mów (doprawdy?) не скажи;
tak się tylko mówi это только так говорят
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich