dać

Słownik polsko-rosyjski PWN

dać дать
da się (można) можно
nie da się (nie można) нельзя / невозможно
dać do zrozumienia дать понять
dać komendę скомандовать
dać sobie spokój z czymś оставить что-н.
dać komuś spokój оставить кого-н. в покое
dać wolną rękę предоставить свободу
dać za wygraną отступиться
danie (potrawa) блюдо
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich