ambicja

Słownik polsko-rosyjski PWN

ambicja
1 (poczucie godności osobistej) чувство [-уст-] собственного достоинства
2 (miłość własna) самолюбие
3 (dążenie do czegoś) стремление добиться чего-н.

Przydatne zwroty

(gern) Eine Rolle spielen wollen.
Mieć duże ambicje.

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich