speak up

Słownik angielsko-polski PWN

speak [spiːk Wymowa]
1 cz. pch. mówić
to speak Polish mówić po polsku
2 cz. npch. mówić; przemawiać
Adam speaking mówi Adam
to speak to sb rozmawiać z kimś
speak up cz. npch. zabierać głos; mówić głośniej
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
speak up
czasownik
Podobne hasła w języku angielskim:
speak
up
up
up

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Responsible for grave human rights violation of persons who
speak up
in defence of their legitimate rights, including freedom of expression.

Odpowiada za poważne pogwałcenia praw człowieka w przypadku osób
wypowiadających się
w obronie swoich praw, w tym wolności słowa.
Responsible for grave human rights violation of persons who
speak up
in defence of their legitimate rights, including freedom of expression.

Odpowiada za poważne pogwałcenia praw człowieka w przypadku osób
wypowiadających się
w obronie swoich praw, w tym wolności słowa.

Responsible for grave human rights violation of persons who
speak up
in defence of their legitimate rights, including freedom of expression.

Odpowiada za poważne pogwałcenia praw człowieka w przypadku osób
wypowiadających się
w obronie swoich praw, w tym wolności słowa.
Responsible for grave human rights violation of persons who
speak up
in defence of their legitimate rights, including freedom of expression.

Odpowiada za poważne pogwałcenia praw człowieka w przypadku osób
wypowiadających się
w obronie swoich praw, w tym wolności słowa.

He is thus responsible for directing grave human rights violations in the repression of persons who
speak up
in defence of their legitimate rights, including freedom of expression.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i represje wobec osób, które
występują
w obronie własnych uzasadnionych praw, w tym wolności
wypowiedzi
.
He is thus responsible for directing grave human rights violations in the repression of persons who
speak up
in defence of their legitimate rights, including freedom of expression.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i represje wobec osób, które
występują
w obronie własnych uzasadnionych praw, w tym wolności
wypowiedzi
.


Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich