reverse

Słownik angielsko-polski PWN

reverse [rɪˈvɜːs Wymowa]
1 przym. odwrotny; przeciwny; MOT wsteczny
2 cz. pch. odwracać; cofać
to reverse roles zamienić się rolami
3 cz. npch. MOT cofać
4 rz.
on the reverse na odwrocie
quite the reverse wprost przeciwnie
the reverse rewers; lewa strona
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich