zdawać sprawę
Słownik polsko-niemiecki PWN
zdawać (egzamin) ablegen
zdawać sprawę z czegoś über etw Rechnenschaft ablegen
zdawać się (wydawać) scheinen
zdaje się, że... es scheint, dass...
zdawać się na kogoś sich auf j-n verlassen
być zdanym na kogoś auf j-n angewiesen sein
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
zdawać sobie sprawę czasownik, aspekt niedokonany;
begreifen;
zdawać sprawę czasownik, aspekt niedokonany;
Bericht;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich