zbić

Słownik polsko-niemiecki PWN

zbić
(kogoś) prügeln
(stłuc) zerschlagen
zbić na czymś kapitał aus etw Kapital schlagen
przen zbijać bąki faulenzen
krytyka f Kritik f
krytyka jednostronna 〈rzeczowa, nie do zbicia〉 einseitige 〈sachliche, massive〉 Kritik
oddolna krytyka Kritik von unten
poddać coś krytyce etw einer Kritik unterziehen
wstrzymać się od krytyki mit der Kritik zurückhalten
Słownik języka polskiego
Zobacz „zbić” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich