za pół ceny
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
za pół ceny przysłówek;
kupować za pół ceny czasownik, aspekt niedokonany;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich