z chęcią
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
z chęcią przysłówek;
gerne;
z miłą chęcią przysłówek;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich