wola
Słownik polsko-niemiecki PWN
woleć vorziehen, lieber haben
wolę mięso niż rybę ich esse lieber Fleisch als Fisch
co kto woli (ganz) nach Belieben
fałszowanie n Fälschung, Verfälschung f
fałszowanie dokumentów Urkundenfälschung f
fałszowanie woli wyborców Fälschung des Wählerwillens
zarzucać komuś fałszowanie 〈podrabianie〉 dokumentów j-m Urkundenfälschung vorwerfen
mimo trotz
mimo woli unwillkürlich
mimo wszystko trotz allem 〈alledem〉
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
wola rzeczownik, rodzaj żeński;
Wille;
wola Boża rzeczownik, rodzaj żeński;
wola królewska rzeczownik, rodzaj żeński;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich