w związku z

Słownik polsko-niemiecki PWN

związek m
Bund, Verband m
związek zawodowy Gewerkschaft f
Światowy Związek Piłki Nożnej Weltfußballverband m
(logiczny) Zusammenhang m
w związku z tym im Zusammenhang damit, in diesem Zusammenhang
chem Verbindung f

Translatica, kierunek polsko-niemiecki

w związku z przysłówek;
w związku z tym przysłówek;
folglich;
deshalb;
dadurch;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich