rozumieć się

Słownik polsko-niemiecki PWN

rozumieć verstehen
co pan(i) przez to rozumie? was verstehen Sie darunter? was meinen Sie damit?
ma się rozumieć! selbstverstandlich!

Translatica, kierunek polsko-niemiecki

rozumieć się czasownik, aspekt niedokonany;
verstehen;
rozumieć się bez słów czasownik, aspekt niedokonany;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich