policjant
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
policjant rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy; zobacz też policjantka
Polizist;
Wachmann;
policjant cywilny rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich