oznajmiać
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
oznajmiać
czasownik, aspekt niedokonany
Podobne hasła w języku polskim:
oznajmiać
czasownik, aspekt niedokonany
Słownik języka polskiego
Zobacz „oznajmiać” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich