odwiedzać

Słownik polsko-niemiecki PWN

odwiedzać besuchen
chory
krank (na coś an etw)
chory na serce herzkrank
m Kranke m
odwiedzać chorych Kranke besuchen
zagranica f Ausland n
odwiedzać zagranicaę das Ausland besuchen
sprowadzać towary z zagranicay Waren aus dem 〈vom〉 Ausland beziehen

Materiały gramatyczne

We are allowed to visit the prisoners.
Wolno nam odwiedzać więźniów.

We are permitted to visit the prisoners.
Możemy odwiedzać więźniów.

Przydatne zwroty

We are allowed to visit the prisoners.
Wolno nam odwiedzać więźniów.

We are permitted to visit the prisoners.
Możemy odwiedzać więźniów.

Słownik języka polskiego
Zobacz „odwiedzać” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich