oświadczenie
Słownik polsko-niemiecki PWN
oświadczenie n
Erklärung f
(wypowiedź) Aussage f
(podatkowe) Steuererklärung f
gołosłowne oświadczenie Lippenbekenntnis n
złożyć oświadczenie eine Erklärung abgeben
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
oświadczenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
Aussage;
Angabe;
Statement;
Anspruch;
oświadczenie dla prasy rzeczownik, rodzaj nijaki;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich