oświadczenie

Słownik polsko-niemiecki PWN

oświadczenie n
Erklärung f
(wypowiedź) Aussage f
(podatkowe) Steuererklärung f
gołosłowne oświadczenie Lippenbekenntnis n
złożyć oświadczenie eine Erklärung abgeben
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich