niedostateczny
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
niedostateczny rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Mangelhaft techniczny;
niedostateczny przymiotnik;
unzulänglich techniczny;
Unzureichend szkolnictwo;
dürftig;
niedostateczny ilość rzeczownik, rodzaj żeński;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich