meteor
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
meteor rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
zjawiać się jak meteor czasownik, aspekt niedokonany;
znikać jak meteor czasownik, aspekt niedokonany;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich