dostrzegać
Słownik polsko-niemiecki PWN
dostrzegać erblicken, bemerken
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
dostrzegać czasownik, aspekt niedokonany;
dostrzegać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też dostrzec
wahrnehmen medycyna, techniczny;
entdecken przenośne;
erkennen przenośne;
sehen;
ausmachen;
sichten;
erblicken;
nie dostrzegać czasownik, aspekt niedokonany;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich