biznesmenka
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
biznesmenka rzeczownik, rodzaj żeński;
Geschäftsfrau potoczne, nieoficjalne;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich